Tags archives: tse cokey

  • Öncelikle TSE (Türk Standardtları Enstitüsü) belgelerinden TSE Ürün Belgelendirme, Tse Hizmet Belgelendirme ve TSE Sistem Belgelerinden herhangi birine ait standard TSE müdürlükleri veya TSE internet sitesi üzerinden satın alınmalıdır. Sonraki aşamada ilgili firma standard üzerinde belirtilen ama[...]