Tags archives: marka tescili

  • Türkiye’ de Markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamıştır.1995 yılında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra da işletmeler kullanmakta oldukları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye yara[...]
  • Marka, bir girişimcinin ürün veya hizmetlerini bir başka girişimcinin ürün veya hizmetlerden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla , şahıs adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, ürünlerin biçimi ve ambalajlarının tasarımla görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebile[...]