TSE Belgesi

TSE Belgesi

TSE Belgesi Nedir?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından üretici ve hizmet firmalarına TSE standartları kapsamında verilen kalite sistem ve ürün belgelerinin tamamına verilen addır.

 TSE Standardları Nasıl Hazırlanır?

Standartlar TSE Standard hazırlama grubları tarafından EN standartları ve sektör incelemesi yapılarak detaylı bir çalışma sonucu hazırlanmaktadırlar.

Hazırlanan TSE standardlarını almak isteyen firmalar TSE'ye online başvuru yaptıktan sonra TSE standart inceleme uzmanları tarafından ürün veya hizmetlerini standarda uygun hale getirirler. Denetim sonrası  standarda uygun görülen firmalar belge almaya hak kazanmaktadırlar.

TSE Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Tse Belgesi başvurularında istenen standard formlar aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte başvuru sahibinin ticari ünvanı (şahıs, ltd, a.ş., vb..),  başvuru yapılacak belge türü (tse, tse hyb, tsek)  ve denetimin yapılacağı ülkeye göre farklılık göstermektedir.

TSE (Türk Standardları Enstitüsü Belgesi )  Belgesi Başvuru Evrakları

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)veya marka başvuru belgesi
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
5- Vergi Levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi
6- Başvuru ücreti banka dekontu

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

Maliyette düşüş- ticarette artış,
Pazara ulaşmada kolaylık,
Pazarda hız,
Tüketici nezdinde güven,
Güvenli ürünün garantisi,
Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

TSE Belgelendirmesi nasıl yapılır?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder