Tags archives: patent başvurusu

  • Patent nedir: Patent, bir buluş sahibinin buluşunu belirli bir süre sahiplenme, kullanma ve satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye de patent belgesi denir. Buluşu yapılan ürünün tüm hakları sahibine aittir ve ondan izinsiz kullanılamaz. Aksi taktirde patent sa[...]
  • -TC Vatandaşları -Türkiye'de ikamet eden kişiler -Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler -Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları -Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandadşlarına  Patent koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları Türkiyede Pat[...]
  • Patent nedir: Patent, bir buluş sahibinin buluşunu belirli bir süre sahiplenme, kullanma ve satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye de patent belgesi denir. Buluşu yapılan ürünün tüm hakları sahibine aittir ve ondan izinsiz kullanılamaz. Aksi taktirde patent sa[...]