Tags archives: marka tescili itiraz

  • Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteni’nde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak [...]