Tags archives: faydalı model başvurusu

  • -TC Vatandaşları -Türkiye'de ikamet eden kişiler -Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler -Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları -Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandadşlarına  Patent koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları Türkiyede Pat[...]
  • Faydalı model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir. Faydalı model koruması, patentle aynı haklara sahiptir, tüm yasal hakları, yaptırımları, uygulanması, hazırlanması ve buluş sahibine verdiği hakla[...]