Marka Tescili'nin Avantajları

Marka Tescili'nin Avantajları

Marka tescili, firmaların veya ürünlerin isimlerinin bir resmi kurumda sicile kayıt ettirilerek, firmaların kendilerine ait sanayi mülkiyet hakkını almasını sağlayan önemli bir unsurdur. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya benzerini kullanmaya kalkışanlara karşı hukuki işlem yapmaya yetkilidir. Taklit edenleri mahkemelere vererek piyasadaki aynı veya benzer isimdeki malları toplatabilir veya para ya da hapis cezaları verdirilebilir. Markalar tescili en etkili sınai mülkiyet haklarındandır.


Türk Patent Enstitüsüne başvurularak yapılan marka tescilinin pek çok faydası vardır. Bir marka tescil edildiği takdirde koruma altına alınır. Tek ve özerk olma niteliği kazanır. Tescili yapılan marka artık sadece tek bir firmaya veya kişiye ait olmuş olur.


Günümüzde pek çok firma veya şirket artık markaları ile tanınır hale gelmiştir. Ayrıca değerleri markaya göre biçilmektedir. Marka firmaların ticari itibarı açısından da değerlidir. Tescilli marka olması bu açılardan daha da önem kazanır. Tescilli bir malın veya hizmetin sahibi dışında başka hiçbir firma veya kişilerce kullanılamaması marka sahibine güven verir. Tescilli bir markaya sahip firma ancak kendi izniyle başkalarına kendi ismini kullanabilme hakkını verir.


Markalar her ülke için ayrıca tescil edilir. Türkiye'de tescili yapılan bir ürünün asını Türkiye'deki firmalar artık kullanamaz. Ancak yurt dışı için aynı şartlar geçerli değildir. Özellikle ihracat yapan firmalar için ihracat yaptıkları ülkelerde geçerli olacak tescili yaptırmalar gerekmektedir. Eğer ihracat yapılan ülkelerde benzer sektörde tescilli benzer marka varsa gümrüklerde tescilsiz mallara el konulabildiği gibi o ülkede tescilsiz marka pazar payını da kaybetmektedir.


Tescilli bir markanın taklit edilmesi durumunda hukuki olarak maddi manevi her türlü zararı karşılamak mümkündür. Markayı taklit edenlere çeşitli cezalar verilmesi ve böylece markanın ve firmanın itibarının korunması sağlanmaktadır.


Bir marka tescil ettirilerek o markanın başka ürünler için kullanılması engellenmiş olur. Tescilli bir markayı taşıyan farklı firmalara ait aynı isimli ürünler piyasaya sürülemez, stoklanamaz veya aynı isim altında hizmet verilemez.  Tescil edilmiş bir markayı taşıyan taklitçi firmalara ait ürünler ihraç veya ithal edilemez.   Taklit edilen ürünlere el konu ve piyasadan toplatılır. Taklit eden firmalar cezalandırılır hatta ticaretten men edilebilir.


Ülkemizde markaları korumanın tek garantili yolu Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı olmasıdır. Bu sayede markalar 556 sayılı KHK ile korunur. Hukuki olarak korunan markalar taklitçilerden korunmuş olur.


Günümüzde iyice önem kazanan marka tescilini pek çok kurum ön planda tutmaktadır. Ayrıca kurumun güvenliği açısından da tescil önemlidir. Firmaların markalarını tescil ettirmesi kanunlarla da zorunlu tutulmaktadır. TSE, TSEK veya üretim izni gibi devlete başvurularda devlet Marka Tescil Belgesi istemektedir ve zorunlu tutmaktadır.


Şirketlerin Ticaret Sicil'de kayıtları olur. Bu markanın korunmasında yeterli bir kriter değildir. Marka tescili yaptırmak bu işlemden farklıdır. Ticaret sicil kaydı şirketlerin kimliklerini göstermekte ve ürün veya hizmetlerin logolarını ve isimlerini gösterir. Marka şirketlerle birlikte doğar. Bir mala ait olan ve şirketin tüm reklamlarının bu marka üstünden yapıldığı düşünülürse şirketin isminin veya konumunun önüne bile geçen markalar mevcuttur. Bu durum şirketlerin değerini arttırmaktadır. Marka tescili işte bu açıdan önemlidir. Ticaret sicil kaydı sadece ticari ünvanları korurken marka tescili ismi, logoyu, şirketi ve buna bağlı olarak ürünleri koruma altına almaktadır.


Marka tescilinde benzer isimleri almak yasaktır. Bunun denetimleri yapılmaktadır. Benzer kelimeler, logolar reddedilir, kabul görmez. Böylece şirketler kendi markalarına ve logolarına benzeyen biçimleri başka ürünlerin üzerinde göremezler. Markasını tescil ettiren bir şirket taklit edilmekten korkmaz. Taklitçilere karşı da önlem alınmış olur. Markasını tescil ettiren bir firma başka şirket evraklarında, reklamlarında kendi markasına benzer biçimler görmez. Aksi bir durumda tescilli şirketlerin hakkını arama durumu doğar. Maddi ve manevi zararını karşılamaya hakkı vardır. Taklit edilen şirket taklitçileri mahkemeye verdiği andan taklitçi şirketin malları piyasadan toplatılır, üretim araçlarına el konulur. 1 ila 4 yıl arasında taklitçilere hapis istenebilir. Veya yüksek para cezaları alırlar. İş yerleri ise en az 1 yıl süre ile kapatılır ve hatta ticaretten men edilebilir.

Tüm bunlar göz önüne alınınca firmaların mallarını, ürünlerini tescil ettirmelerin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Hem devlet bunu zorunlu tutmaktadır hem de firmaların kendi itibarları ve güvenleri için markalarını tescil ettirmeliler.

Marka tescili ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Marka tescili sayfamızı ziyaret ediniz.