ISO 9001 Tarihçesi

Bir kalite standardına duyulan ihtiyaç ilk olarak 2.Dünya Savaşı sırasında sanayi ve teknolojideki gelişimin en fazla olduğu, dolaysıyla etkilerinin de en fazla hissedildiği Amerika’da olmuştur. Bu standart meydana getirme girişimi, bir kalite sistemi olan ML-Q-9858 ve belli başlı sistem gereksinimlerini belirleyen MIL-I-45208’in meydana gelmesine sebep olmuştur. Oluşturulan bu iki standart, NATO’da kullanılmak üzere pek çok standarda öncülük etmiştir. Bu standartlara Müttefik Kalite Güvence Yayınları (AQAP) adı verilmiş olup, bunlarda AQAO-110 bir kalite sistem spesifikasyonudur ve imalat, muayene, tasarım, deney konularını kapsar. AQAP-120 imalata, AQAP-130 ise sadece son muayeneye yöneliktir.

İngiltere’de 1979 yılında AQAP şartları esas alınan ve üç bölümden oluşan BS 5750 Standardı geliştirilmiştir. Birinci bölüm kalite sistem spesifikasyonu diğer iki bölüm ise tetkik sistem spesifikasyonu ile ilgili bilgi içerir.

İngiltere’nin bu adımı, dünyada yayılmaya başlamış ve temelde aynı olmakla beraber uygulama bakımından farklı olan pek çok kalite ve denetim standardını ortaya çıkarmıştır. Tüm bu farklılıkları gidermek amacıyla ISO bünyesinde bir komite (Technical Committe 176) oluşturularak ülkeler arası ortak standartlar oluşturma çabasına gidilmiştir ve bu komite dünya çapında pek çok kaynağı ve en çok da BS 5750’yi örnek alarak ISO 9000 Standartları’nı meydana getirmiştir. İlk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı adı altında yayımlanan bu standart, ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 olarak 3 alt standarttan oluşur. İlk olarak 1994 tarihinde revizyona uğrayarak ISO 9001:1994olarak yayınlanan standardın en son revize edilişi 2008 yılıdır. 2014 yılı içerisinde standardın 2015 revizyonunun Draftı yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 versiyonu ile ilgili değişiklikler ise ISO 9001:2015 Standardı ile ilgili değişiklikler makalemizde anlatılmıştır. Makalemize buradan ulaşabilirsiniz.