TSEK Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü tarafından henüz TSE standardı oluşturulmamış standard karşılığı olmayan ürünler için ilk defa standardın başvuru sahibi firma ile oluşturulması sonucu verilen belgeye TSEK belgesi denir. Genel olrak kriter belgelendirmesi yapılır. TSE belgesi yerine TSE standardı oluşturulana kadar geçen süreçte geçer ve prosedür aynı şekilde uygulanır. Bu aşamada aynı ürün / standard için başvuran firmalar ilk firma için hazırlanan kriter çerçevesinde belgelenir. Kriterler enel olrak standard aramöa bolumunde yayınlanmazlar. Firmalar başvuru sonrası ilgili TSE belgelendirme birimlerinden taleple kriter örneğini alabilirler.