TSE ÇİFT YILDIZ Belgesi ve Markası


TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave olarak ilgili üründe TSE ÇİFT YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde düzenlenen belgedir.

Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb. kararlar TSE ÇİFT YILDIZ belgesi için de eş zamanlı olarak uygulanır. TSE ÇİFT YILDIZ şartlarına özgü uygunsuzlukla ilgili alınan bir karar TSE uygunluk belgesinin geçerliliğini etkilemez.

TSE uygunluk belgesi veya TSE uygunluk belgesi başvurusu olmayan kuruluşların TSE ÇİFT YILDIZ müracaatları kabul edilmez.

Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE BM tarafından bu belgelendirme türü kapsamına alınan ilgili TSE ÇİFT YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneylerin, üretim yerinden veya piyasadan alınan numuneler üzerinde TSE’nin öngördüğü şartlarda gerçekleştirilip uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi kuruluşun ilgili standart kapsamında belgeli olduğu TSE uygunluk belgesinin geçerlilik süresi ile aynı olan belgedir.

İlgili ürünün TSE ÇİFT YILDIZ şartlarında üretimi için TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave teknolojik ve/veya kalite kontrol şartları belirtilmiş ise, bu şartların yerinde tespiti için numune alma işlemine ilave olarak üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.

Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma hakkını kazanır.

TSE ÇİFT Yıldız belgesi olan kuruluşa, aynı marka ve ürünü için(Sınıf, tip, tür vb)
TSE Yıldız belgesi düzenlenmez.

TSE Çift Yıldız Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu ürünün ilgili TSE Çift Yıldız şartlarına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiğini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 551 sayılı Markalar Kanununa göre aşağıda belirtilen tipte tescil edilen monogramlardır.