Category archives: ce isareti

  • Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Appliances Burning Gaseous Fuels Ürün Grubu : Gaz Yakan Cihazlar Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetme[...]
  • Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Machinery Ürün Grubu : Makinalar Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulün[...]
  • Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Electromagnetic Compatibility Ürün Grubu : Elektromanyetik Uyumluluk Resmi Gazete Tarihi: 24.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26680 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön[...]
  • Onaylı Kuruluşlar (Notified Bodies) ile ilgili destek için lütfen bizi arayınız.   no. Ürün Gurubu Adı İlgili Yönetmelik Onaylı Kuruluşlar (TR) 1 Alçak Gerilim Cihazları 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İl[...]
  • Herhangi bir ürününe CE Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendiCE vurma yetkisini kullanıyor olsun (b[...]
  • Ce Belgelerinin doğruluğunu belgenin alındığı onaylı kuruluşların resmi web sitelerinden veya iletişim telefonlarından sorgulayabilirsiniz. Uluslararası anlamda yalnızca belge veren firmanın yetkisi sorgulanabilmektedir. Firmanın akreditasyon  geçerliliğini sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı[...]
  • CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaş[...]