Tags archives: iş güvenliği

  • 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işe girişte ve iş değişikliğinde sağlık muayenesi zorunlu kılınmıştır. Sağlık tetkiki yaptırılmayan her bir işçi için işyerlerine 1078 Lira ceza kesilecektir. Yeni yasasının “sağlık gözetimi” [...]
  • İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme, çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman pers[...]