Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent Faydalı Model
Yenilik Bakılır Bakılır
Bulus Basamağı Bakılır Bakılmaz
Sanayide Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz
Kimyasal Maddeler Korunur Korunmaz
Araştırma Raporu / İnceleme Raporu Var Yok
Koruma Süresi 7 yıl (İncelemesiz)
20 yıl (İncelemeli)
10 yıl