Patent Tescili

Patent nedir: Patent, bir buluş sahibinin buluşunu belirli bir süre sahiplenme, kullanma ve satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye de patent belgesi denir.

Buluşu yapılan ürünün tüm hakları sahibine aittir ve ondan izinsiz kullanılamaz. Aksi taktirde patent sahibi kişi veya kuruma dava açarak hakkını alabilir. Her ülkenin kanunlarında belirtilmiş patent yasaları vardır. Bu yasalara göre yaratıcı fikirler ve bunların geliştirilmesini teşvik etmek için gereken koruma sağlanır. Öyle ki bir ülkede verilmiş olan patent sayısının çokluğu, o ülkenin gelişmişliğinin net bir göstergesidir.

Patent almak için ilk önce Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak patent araştırması yapılır. Patent alınacak ürün patentlenebilirlik kriterlerine sahip, mevcut patent ürünlerinden farklı ve yeni birşeyler katıyorsa başvuru kabul edilir. Patent başvurusu için gerekli evraklar şunlardır;

  • Başvuru dilekçesi (1 nüsha)
  • Tarifname (3 nüsha)
  • İstem veya istemler (3 nüsha)
  • Özet (3 nüsha)
  • Resimler (3 nüsha)
  • Ödeme dekontu

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, insan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller, konusu kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı olan buluşlar, bitki ve hayvan yetiştirme usulleri gibi konular buluş niteliği taşımadığı için patent verilerek korunamazlar.