ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

ıso 27001 Standardının ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların tetkik becerileri ve bilgisi ile donatılması.

 

Eğitim Kapsamı:

 • ISO 27001 standardının gereksinimleri
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS Prosedürleri
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • BGYS kontrolleri
 • Kurumsal Güvenlik,
 • Varlık Yönetimi,
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik,
 • Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
 • Erişim Güvenliği,
 • Bilgi Sistemleri Satın alma,
 • Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi,
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik Eğitimi
 • Tetkik planlaması (uygulamalı)
 • Tetkik soru listesi hazırlama (uygulamalı)
 • Tetkik uygulama esasları
 • Tetkik raporlama ve takip (uygulamalı)
 • Tetkikçi sınavı (son gün 2 saat)