Tags archives: tse marka ilave

  • TSE HYB Belgenize marka ekleme işlemleriniz aşağıdaki evrakları bağlı buşunduğunuz Türk Standardları Enstitüsü müdürlüğüne sunmanız gerekmektedir. TSE HYB Marka Ekleme İşlemi Evrakları 1- Şirket imza sirküleri- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- Ticaret Sicil Gazetesi 2- SSK’lı listesi 3[...]