Tags archives: tse imalatçı ekleme

  • TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerine ekleme yapmak isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet veya üretim yerind[...]