Tags archives: tse belgesi ithalatçı çıkarma

  • TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerinden birini veya birkaçını çıkarmak isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet [...]