Tags archives: tse başvuru

  • Öncelikle TSE (Türk Standardtları Enstitüsü) belgelerinden TSE Ürün Belgelendirme, Tse Hizmet Belgelendirme ve TSE Sistem Belgelerinden herhangi birine ait standard TSE müdürlükleri veya TSE internet sitesi üzerinden satın alınmalıdır. Sonraki aşamada ilgili firma standard üzerinde belirtilen ama[...]
  • Tse Belgesi başvurularında istenen standard formlar aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte başvuru sahibinin ticari ünvanı (şahıs, ltd, a.ş., vb..),  başvuru yapılacak belge türü (tse, tse hyb, tsek)  ve denetimin yapılacağı ülkeye göre farklılık göstermektedir. TSE (Türk Standardları Enstit[...]