Tags archives: tse adres güncelleme

  • TSE Belgenizde adres değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Adres Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir. Not: Adres değişikliği bildirildikten sonra firma üretim yeri ve[...]