Tags archives: marka yenilemesi

  • Marka koruma süresi on yıldır. Marka hakkının devamı için marka Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yeniletilmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme [...]