Tags archives: marka tescil belgesi sureti

  • Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir. Marka Tescil Belgesi Sicili Sureti: Kararnamenin 39/c maddesi “Marka sicili alenidir” hükmüne amirdir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli markaya ait “sicil sureti” verilir. Sicil[...]