Tags archives: marka olabilecek işaretler

  • Bir işaretin marka olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez (KHK Mad. 7): a) 5 inci maddede belirtilen marka tanımına girmeyen işaretler, b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce te[...]