Tags archives: marka ihlal cezaları

  • 28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 2. maddesine göre Ceza hükümleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. MADDE 3- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1995 tarihli ve 4128[...]