Tags archives: itfaye raporu

  • Ruhsat Verilmesinin Amacı : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, işyeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırmak amacını taşır. Birçok tehlikeye ka[...]