Tags archives: itfaiye raporu

  • Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye raporu , yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya iftaiye uygunluk belgesi olan belgedir. İtfaiye Uygunluk Belgesine sahip olabilmek için aşağıda belirteceği[...]