Tags archives: helal gıda belgesi

  • HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKALAMA(Halal Certification) Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir. Bil[...]