Tags archives: faydalı model başvuru evrakları

  • Patent ve Faydalı Model başvurusu için aşağıdaki evrakların Türk Patent Enstitüsüne başvuru sahibi veya vekili tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.   - Başvuru dilekçesi - Buluş konusunu açıklayan tarifname -Patent ile korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan i[...]