Tags archives: faydalı model

  • -TC Vatandaşları -Türkiye'de ikamet eden kişiler -Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler -Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları -Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandadşlarına  Patent koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları Türkiyede Pat[...]
  • Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. P[...]
  • Faydalı model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir. Faydalı model koruması, patentle aynı haklara sahiptir, tüm yasal hakları, yaptırımları, uygulanması, hazırlanması ve buluş sahibine verdiği hakla[...]