Tags archives: ce işareti

  • Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Appliances Burning Gaseous Fuels Ürün Grubu : Gaz Yakan Cihazlar Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetme[...]
  • Herhangi bir ürününe CE Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendiCE vurma yetkisini kullanıyor olsun (b[...]
  • CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaş[...]