Tags archives: 9001 tarihçe

  • Bir kalite standardına duyulan ihtiyaç ilk olarak 2.Dünya Savaşı sırasında sanayi ve teknolojideki gelişimin en fazla olduğu, dolaysıyla etkilerinin de en fazla hissedildiği Amerika’da olmuştur. Bu standart meydana getirme girişimi, bir kalite sistemi olan ML-Q-9858 ve belli başlı sistem gereksiniml[...]