Patent ve Faydalı Model Belgesi Başvuru Evrakları

Patent ve Faydalı Model başvurusu için aşağıdaki evrakların Türk Patent Enstitüsüne başvuru sahibi veya vekili tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

 

– Başvuru dilekçesi

– Buluş konusunu açıklayan tarifname

-Patent ile korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler

-Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler

-Özet

-Ücret dekontu