Patent Faydalı Model Başvuru Kriterleri

Patent Başvuru Kriterleri

-Dünya’da Yenilik

-Tekniğin bilinen durumunun aşılması

-Sanayiye uygulanabilirlik

PATENT İÇİN YENİLİK: Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce ,buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım , kullanım vey bir başka yolla açıklama olmaması.

 

 

Faydalı Model

– Dünya’da yenilik

-Sanayiye uygulanabilirlik

Kimyasal maddeler ve Prosesler için Faydalı Model verilemez.

FAYDALI MODEL İÇİN YENİLİK:  Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluşun başvuru tarihinden önce , Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış olmaması.