İk Politikamız

hiz

İşe Alım

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra şirketimizi geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.
İşe alım sürecimiz, ilanlara yapılan başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adayların belirlenmesi ve görüşmeye çağırılmasıyla başlar. Bu adaylarla, İnsan Kaynakları departmanı ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapar. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır ve çalışmaya başlar. Burada amaç, kişilerin bilgi beceri ve yetkinlikleri sorgulanarak niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmeleridir.

Eğitim ve Gelişim

Rekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden biri; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek esas görevlerimizdendir.