Category archives: tse belgesi

 • Asansör firmaları için yeni yönetmelik kapsamında - Tse Hyb Belgesi - Ce Belgesi - Kapasite Raporu - Sanayi sicil belgesi işlemleri - Topraklama Raporu - Kalibrasyon Raporu - ISO 9001 Belgesi konusunda uzman personelimiz tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Konu il[...]
 • Firmların TSE Belgelerinin doğruluğunu veya geçerliliğini aşağıdaki buton üzerinde sorgulayabilirsiniz. TSE Belgesi Sorulamak için  butona tıklayınız.
 • TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave olarak ilgili üründe TSE ÇİFT YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde düzenlenen belgedir. Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb. kararlar TSE ÇİFT Y[...]
 • TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave olarak ilgili üründe TSE YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde düzenlenen belgedir. Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb. kararlar TSE YILDIZ belges[...]
 • Basit anlamda standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanı[...]
 • Türk Standardları Enstitüsü tarafından henüz TSE standardı oluşturulmamış standard karşılığı olmayan ürünler için ilk defa standardın başvuru sahibi firma ile oluşturulması sonucu verilen belgeye TSEK belgesi denir. Genel olrak kriter belgelendirmesi yapılır. TSE belgesi yerine TSE standardı oluştur[...]
 • Türk Standardları Enstitüsü tarafından TSE belgesi ile belgelendirmiş firma halen devam eden belgeli standardlarından birini veya birkaçını iptal etmek isterler ise TSE Online İşlemler bolumunden Standard Kriter Çıkarma bolumunden başvuru yaparak belırtilen evraklarla birlikte Bağlı bulunduğu TSE bi[...]
 • TSE Standard Kriter İlavesi Tük Standardları Enstitüsünden TSE Ürün veya TSE HYB belgesi almış firmalar belgeli standard veya kriterleri dışında yeni bir standard veya kriterden belgelenme talebinde bulunurlar ise Tse Online İşlemler bolumunden Standard Kriter İlavesi bolumunu kullanarak başvuru [...]
 • TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerine ekleme yapmak isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet veya üretim yerind[...]
 • TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerinden birini veya birkaçını çıkarmak isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet [...]
 • TSE Belgenizde ünvan değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Ünvan Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir. Saygılarla… Gerekli Evraklar; 1- Vergi Levhası- Faaliyet[...]
 • TSE Standard hazırlama ihtisas grubu tarafından yürülükteki standardlar üzerindeki güncellemeleri kapsamaktadır. İlgili güncellemer kapsamında standardlar günün şartlarına uygun şekilde revize edilirler. Mevcut belgeler vize donemlerinde, adres değişikliği veya marka ekleme talepleri doğrultusund[...]