Category archives: tasarım tescili

  • Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamla[...]