Category archives: patent

  • Patent nedir: Patent, bir buluş sahibinin buluşunu belirli bir süre sahiplenme, kullanma ve satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye de patent belgesi denir. Buluşu yapılan ürünün tüm hakları sahibine aittir ve ondan izinsiz kullanılamaz. Aksi taktirde patent sa[...]
  • Patent ve Faydalı Model başvurusu için aşağıdaki evrakların Türk Patent Enstitüsüne başvuru sahibi veya vekili tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.   - Başvuru dilekçesi - Buluş konusunu açıklayan tarifname -Patent ile korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan i[...]
  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik yöntemleri, zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular, şans oyunları, edebiyat ve sanat eserleri, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar gibi konular patent koruması dışında kalmaktadır. * Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotl[...]
  • Patent Başvuru Kriterleri -Dünya'da Yenilik -Tekniğin bilinen durumunun aşılması -Sanayiye uygulanabilirlik PATENT İÇİN YENİLİK: Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce ,buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım , kullanım vey bir b[...]
  • -TC Vatandaşları -Türkiye'de ikamet eden kişiler -Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler -Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları -Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandadşlarına  Patent koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları Türkiyede Pat[...]