Category archives: iso 9001

  • Bir kalite standardına duyulan ihtiyaç ilk olarak 2.Dünya Savaşı sırasında sanayi ve teknolojideki gelişimin en fazla olduğu, dolaysıyla etkilerinin de en fazla hissedildiği Amerika’da olmuştur. Bu standart meydana getirme girişimi, bir kalite sistemi olan ML-Q-9858 ve belli başlı sistem gereksiniml[...]
  • ISO 9001 Belgesi’ne kurumsallaşmayı hedef alan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler gereksinim duyar. Sektör ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar bu standarttan faydalanabilir. Firmanın sahip olduğu satın alma, pazarlama, üretim, kalite kontrol süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve ko[...]
  • Bildiğimiz gibi dünya çapında yaşam şartlarının sürekli değişim içinde olması her alanda sektörü etkilemekte, dolayısı ile kuruluşlar sundukları ürün ve hizmet kalitesini korumakta ve dünya çapında kabul görür bir kalitede tutmakta sorun yaşamaktadırlar. Bu noktada devreye giren ve koyduğu kalıplar,[...]
  • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması, İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij), Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması, İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için[...]