Category archives: garanti belgesi

  • Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi  üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de         kapsayacak[...]
  • MUAFİYET İŞLEMLERİ Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan,İthalinde Garanti Belgesi İstenecek Maddelere İlişkin İthalat-2013/6 sayılı Tebliğde sayılan ürünlerden; Yeni ve Kullanılmamış Otomotiv ana sanayi ürünleri (otomobil, kamyonet, minibüs, midibüs, tarım ve orman traktörleri ile triportö[...]
  • Garanti Belgesi Yetkili Servis Ağı Kurulumu  ile ilgili bakanlık tebliğleri  imal edilen veya ithal edilen ürünlerin TSE HYB standardlarına göre merkez servis, servis, ve bu servislerin coğrafi dağılımlarının nasıl yapılması gerektiğini detaylı bir biçimde açıklamıştır. Bu şartlara göre firmalara[...]
  • Garanti Belgesi Unvan Değişikliği Garanti belgesi kapsamındaki ürünleri üreten veya ithalatını yapan  firmaların  resmi unvanlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda ilgili Gümrük  Ticaret Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına yapılacak Garanti Belgesi Unvan Değişikliği iş[...]
  • Garanti  Belgesi Tüketicilerin satın aldıkları mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicini[...]
  • Garanti Belgesi Model İlavesi işlemleri Garanti Belgesi başvuru aşamasında veya garanti belgesi işlemi tamamlandıktan sonra, garanti süresine bağlı olarak en az 2 yıl içerisinde aynı marka ürünlerden farklı modeller getirmek sureti ile mevcut belgelerine ekleme yapılmaktadır. Bu işlem için ba[...]
  • Garanti Belgesi Vize işlemleri Onaylanan Garanti Belgeleri için  2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda  garanti belgesi vize işlemi yapılmalıdır. Garanti Belgesi Vize işlemi; süresi dolan garanti belgelerinin elektronik ortamda (e-belge olarak) yenilenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ya[...]
  • Garanti Belgesi Başvuru işlemleri e-imza aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgili web sitesi üzerinden online olarak yapılır. Bu aşamaya kadar firma kendisinden istenen tse hyb  belgeli yetkili servis ağı  kurulumu , e-imza, türkçe kullanım kılavuzu ve menşei belgelerini hazırlamak du[...]
  • Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değistirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin onarım hakkı[...]
  • Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları , ücretsiz olarak yenisi ile değistirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan belgedir. . Gar[...]